Om Ceraco

CERACO A/S er et privatejet ejendoms- og udviklingsselskab, som investerer i ejendomme og grunde med et udviklingspotentiale med henblik på at skabe færdige ejendomsprojekter, som enten kan videresælges eller indgå i CERACO's egen ejendomsportefølje.

CERACO har hovedsæde i Aalborg på adressen  Nordvestvej 31 og indgår i den velkonsoliderede Carl Ejler Rasmussen & Co. koncern.

Færdigudviklede ejendomme sælges ud af porteføljen, når disse ikke længere passer ind i selskabets porteføljestrategi.

Kombinationen af ejendomsselskab og projektudvikling sikrer et stabilt løbende cash-flow og indtjening, som kan finansiere en projektudviklingsorganisations aktiviteter uafhængig af salgsindtægter fra projektudviklingsejendomme.

CERACO vil derfor aldrig have fokus på omsætning på bekostning af indtjening og soliditetskrav, og aktivitetsniveauet vil blive afstemt herefter.​

Ledelse

Bestyrelsen:

Bestyrelsesformand Carl Ejler Rasmussen
Per-Anders Johansson

Camilla Gregersen

Caroline Rasmussen
Karsten Stadsing​

CERACO stiller store krav til troværdighed og forretningsmæssig etik. CERACO's strategi formuleres udfra følgende:

  • Projektudvikling med fokus på København og Warszawa, Polen.
  • Sælge færdigudviklede ejendomme som led i porteføljetilpasning.
  • Udvikle større projekter i konsortiesamarbejde med eksterne investorer og/eller større projektudviklere (bygger kun, hvis projektet er udlejet tilfredsstillende eller solgt på forhånd).
  • Soliditetskrav min. 50%.
  • Lille effektiv organisation (outsourcer udlejning, arkitekt- og ingeniørarbejde).
  • Bygger kun i totalentreprise (outsourcer byggerisikoen).
  • Egen ejendoms- og projektadministration.
  • Stærk fokus på indtjening.
  • Stærkt likviditetsberedskab.


​Kontakt:

Direktør Elsebeth Jungersen

Ceraco A/S

Tlf.: 33 32 30 35

» Ceraco A/S » Nordvestvej 31, 2. sal » DK-9000 Aalborg » Tlf: (+45) ​33 32 30 35​

» E-mail: information@ceraco.dk​ » CVR: 17396013